Prosessutvikling

Prosessutvikling AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivningstjenester innenfor de fleste bransjer. Vi bidrar til å styrke våre kunders effektivitet og konkurransekraft gjennom utvikling av bedre arbeidsprosesser. Vi stimulerer mennesker til kreativitet og entusiasme i endringsarbeidet, med fokus på samspill, teknologi og forbedring. Vi er opptatt av at våre tjenester skal bidra til reell verdiskaping hos våre kunder. For å oppnå dette legger vi i våre arbeidsmetoder vekt på forankring, involvering, mobilisering og oppfølging.
 

Tjenester

Prosessutvikling, kvalitetsstyring, statusanalyse, økonomistyring, prosjektledelse, kultur- og kompetanseutvikling, strategi- og forretningsutvikling
 

Prosjekter

Prosessanalyser, kvalitetssystemer, statusanalyser, endringsprosjekter, økonomiske analyser, økonomistyring, prosjektledelse, kultur- og kompetanseutvikling, strategi- og forretningsutvikling
 

Ressurser

Yngvar Andresen, Harriet Steinkjer Nystu, Hedvig Hjertås Mauseth, Lise Løvseth, Ingvill Weider, Nora Gullbekkhei, Mette Talseth Solnørdal, Terje Berg, Sunniva Finsvik Hoel, Guri Arnekleiv, Jan Arvid Haugan
 

Kunder/partnere

St. Olavs Hospital, Helse Nordmøre og Romsdal HF, Ullevål universitetssykehus, St. Olavs driftsservice, Oslo Hospital, Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co, IT NOR Consulting AS, HK Reklamebyrå, Revio AS
 

Kontakt

Trondheim:


Verftsgata 4
7014 Trondheim
Tlf: 73 80 67 50
Fax: 73 80 67 59
Epost: firmapost@prosessutvikling.no
 

Oslo:


P.b. 7146 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 92 42 16 26
Fax: 73 80 67 59
Epost: firmapost@prosessutvikling.no
 
Prosessutvikling.no krever minimum Flash 8.